Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 25 jaar. De vergunning bij de gemeente Steenwijkerland wordt (ook) aangevraagd voor 25 jaar en het zonnepark is tijdelijk. Daarna wordt het zonnepark ontmanteld en opgeruimd en krijgt het terrein de oude bestemming (agrarisch) en gebruik terug. Met de gemeente worden afspraken vastgelegd dat er (jaarlijks) geld door Steenergie wordt gereserveerd voor het opruimen van het zonnepark aan het einde van de vergunningstermijn.