Steenergie van initiatief tot realisatie

Wat zijn we aan het doen, wat hebben we gedaan en waar willen we naar toe? Hieronder vind je de tijdslijn van onze coöperatie voor het zonnepark in Blokzijl

 • 6
    december 2019

  6 december 2019 - Oprichting Coöperatie Steenergie

  De gemeente Steenwijkerland is een nieuwe coöperatie rijker: ‘Steenergie’. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland voor de realisatie van duurzame energie te realiseren voor en door Steenwijkerlanders.

 • 17
    december 2019

  17 december 2019 - Startnotitie RES

  De gemeenteraad van Steenwijkerland stelt de startnotitie Regionale Energiestrategie West-Overijssel vast. Op 17 december wordt tijdens de raadsvergadering van de gemeente Steenwijkerland de startnotie vastgesteld. De raadsvergadering online en bijbehorende stukken vindt u hier.

 • 4
    februari 2020

  4 februari 2020 - Beleidskader windenergie

  De gemeenteraad spreekt tijdens de politieke markt over het beleidskader Windenergie uit Steenwijkerland. Samenvatting van college Steenwijkerland over adviesnota van raad: Windenergie en zonne-energie moet samen bekeken worden. De raad vroeg immers om zonne-energie niet los van andere energievormen te bekijken. Participatietraject nemen we mee. Eigenaarschap idem. Wat betreft een referendum: het College zal het […]

 • 22
    april 2020

  22 april 2020 - Concept RES-bod

  Het concept RES-bod van de RES West-Overijssel is vastgesteld en wordt besproken in de 11 gemeentes die vertegenwoordigd zijn in de RES West-Overijssel. De gemeente Steenwijkerland maakt hier onderdeel van uit. De gemeente Steenwijkerland heeft in het concept RES-bod als ambitie opgenomen om in 2030 totaal 171 GWh grootschalig duurzaam stroom op te wekken., waarvan […]

 • 26
    mei 2020

  26 mei 2020 - Concept RES in de raad

  De gemeenteraad bespreekt en besluit over een aantal moties met betrekking tot het concept RES-bod voor de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Klik hier voor de politieke markt Klik hier voor de raadsvergadering

 • 1
    december 2020

  1 december 2020 - Projectorganisatie zonnepark Vollenhove

  Om de plannen voor het zonnepark in Vollenhove voor te bereiden is een projectorganisatie ingericht en wordt er een team gevormd samen met Solarfields om het proces van de omgevingsvergunning te begeleiden.

 • 14
    januari 2021

  14 januari 2021 - Communicatie

  We hebben een communicatieplan ontwikkeld over op welke wijze we welke stakeholders gaan benaderen. Ook informeren we gemeente Steenwijkerland over de aanpak en het proces. Het informeren van de direct omwonenden staat voorop.

 • 27
    januari 2021

  27 januari 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • Februari
    2021

  Februari 2021 - Keukentafelgesprekken

  Omwonenden die ons benaderd hebben voor een aanvullend gesprek aan de keukentafel hebben we individueel/per adres (met inachtneming van de coronamaatregelen) bezocht. Net als bij de informatiebijeenkomsten gaan we het gesprek aan over onze plannen en horen we wat dit betekent voor degene die we bezoeken. We gaan in op de specifieke vragen en opmerkingen […]

 • 27
    januari 2021

  27 januari 2021 - Belangenvereniging Vollenhove Stad

  Steenergie heeft de BVVS benaderd om mee te denken wat voor mogelijkheden er zijn omtrent het voorgenomen zonnepark. Maar ook voor een kennismaking en om hen mee te nemen in de voorgenomen plannen en kansen voor Vollenhove. Het doel van de BVVS is om de bewoners van Vollenhove zo goed mogelijk te informeren over de […]

 • 3
    maart 2021

  3 maart 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 31
    maart 2021

  31 maart 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 7
    april 2021

  7 april 2021 - Presentatie raad gemeente Steenwijkerland

  Presentatie door coöperatie Steenergie aan de raad van Steenwijkerland. Doel van de bijeenkomst is de raadsleden te informeren over waar een energiecoöperatie in praktijk tegenaan loopt. Welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat daaraan vooraf gaat. Wat is het gevolg van de energietransitie voor inwoners en hoe verdelen we lusten en lasten lokaal. Verder […]

 • 28
    april 2021

  28 april 2021 - Ambassadeursbijeenkomst

  Ambassadeurs zijn onze steunpilaren vanaf het eerste uur: de initiatiefnemers van de coöperatie. Ondernemers, veehouders, inwoners en anderen die onze plannen een warm hart toedragen worden van tijd tot tijd geïnformeerd over de stand van zaken. Ook denken ze mee over de te maken keuzes en zien toe op kansen voor het profijt in Steenwijkerland. […]

 • 2022
     

  2022 - SDE++ 2022

  Mogelijk kan Steenergie in 2022 SDE ++ aanvragen bij het RVO. De periode voor het inschrijven voor de subsidie SDE++ in 2022 is nog niet bekend.

6 december 201917 december 20194 februari 202022 april 202026 mei 20201 december 202014 januari 202127 januari 2021Februari 202127 januari 20213 maart 202131 maart 20217 april 202128 april 20212022