27 januari 2021 - Belangenvereniging Vollenhove Stad

Steenergie heeft de BVVS benaderd om mee te denken wat voor mogelijkheden er zijn omtrent
het voorgenomen zonnepark. Maar ook voor een kennismaking en om hen mee te nemen in de voorgenomen plannen en kansen voor Vollenhove. Het doel van de BVVS is om de bewoners van Vollenhove zo goed mogelijk te informeren over de (on)mogelijkheden, de voor- en nadelen, omvang van het project, te stellen randvoorwaarden, alternatieven, gevolgen etc. Wij houden ze op de hoogte van de te nemen stappen en communicatie. BVVS is van mening dat er iets moet gebeuren op het gebied van de energietransitie, en willen een juiste afweging maken in de manier waarop.