Kan er straling van een zonnepark afkomen?

Een zonnepark bestaat uit zonnepanelen, transformatoren, en omvormers van hoogwaardige kwaliteit. Hierdoor is de straling van zonnepanelen niet hoger dan van veel elektronische apparaten in huis. Alle transformatoren en omvormers worden op geruime afstand geplaatst van woningen en gevoelige objecten waardoor de elektromagnetische velden van zonneparken ruim onder de blootstellingslimiet van de overheid blijven. Hierdoor […]

Kan een zonnepark geluid produceren?

De zonnepanelen die gebruikt worden in de zonneparken produceren geen geluid. De transformatoren en omvormers kunnen alleen iets geluid produceren als de zon schijnt en de opgewekte energie omgezet wordt naar elektriciteit. Daarnaast worden de transformatoren en omvormers op dermate afstand van woningen en andere gevoelige objecten geplaatst zodat deze hier nooit hoorbaar zijn.

Zijn zonnepanelen giftig?

Steenergie gebruikt zonnepanelen die gemaakt zijn van silicium. Silicium is niet giftig en volledig te recyclen. Er zijn zonnepanelen op de markt die gevaarlijke chemische stoffen zoals cadmium kunnen bevatten. Steenergie zal bij de leverancier eisen stellen aan het soort panelen dat wordt gebruikt. Gezien de prestaties en betrouwbaarheid wordt maar het gebruik van silicium […]

Wat wordt de maximale hoogte de panelen?

De hoogte van de panelen zijn per project verschillend. Onder andere de landschappelijke inpassing, de oriëntatie van de opstelling (oost, west of zuid) zijn van invloed op de hoogte. In het ontwerp wordt de hoogte van het zonnepark uitgewerkt. Daarover zullen we ook in gesprek gaan met de direct omwonenden met zicht op het zonnepark.

De zon wordt gereflecteerd en niet opgenomen in de aarde. Hoe zit het met de temperatuur van en bij het zonnepark; dit kan behoorlijk oplopen toch?

In Nederland is dit effect nog niet onderzocht. Studies uit het buitenland laten zien dat er boven de zonnepanelen een hogere omgevingstemperatuur waar te nemen valt (’s nachts) dan nabij het zonneveld. Deze studies zijn uitgevoerd in een omgeving zonder enige beplanting (woestijn). Modelstudies laten echter ook zien dat dit effect beperkt is doordat de […]

Hoe zit het met schittering van het zonnepark op auto’s?

Niemand heeft baat bij hinderlijke, laat staan gevaarlijke reflecties van een nieuw zonnepark. Begrijpelijk dus ook dat dit een punt van zorg is voor omwonenden of automobilisten. Krijgen zij straks last van de reflectie van het zonlicht? In theorie kan dat wel, maar gelukkig is dat probleem bij moderne zonnepanelen zeer beperkt. Om de schittering […]

Wat voor type zonnepanelen komen er?

Dat is nu nog niet bekend. Zonnepanelen zijn er in verschillende uitvoeringen en worden door verschillende leveranciers aangeboden. De aanbesteding komt pas in een later moment in het project. Als coöperatie vinden we de mening van omwonenden over het uiterlijk en het aanzicht belangrijk. Dit willen we betrekken bij het programma van eisen.

Wie levert en installeert de zonnepanelen op het perceel?

Daarover is op dit moment nog niets bekend. Hiervoor zullen wij een uitvraag doen naar bedrijven die hiervoor een goede prijs en kwaliteit kunnen bieden. We weten dat er in Steenwijkerland ook aannemers- en installatiebedrijven zijn die hun expertise kunnen inzetten.