Niemand heeft baat bij hinderlijke, laat staan gevaarlijke reflecties van een nieuw zonnepark. Begrijpelijk dus ook dat dit een punt van zorg is voor omwonenden of automobilisten. Krijgen zij straks last van de reflectie van het zonlicht? In theorie kan dat wel, maar gelukkig is dat probleem bij moderne zonnepanelen zeer beperkt. Om de schittering tegen te gaan, krijgen de panelen een speciale coating door het glas te zandstralen. Deze behandeling vermindert reflectie en verhoogt zelfs de opbrengst doordat het zonlicht optimaal geabsorbeerd kan worden. Strikt genomen is juist dat ook wat een zonnepaneel moet doen: licht opnemen in plaats van weerkaatsen.

Er bestaan overigens verschillende soorten van reflectie, waaronder de weerkaatsing van direct zonlicht (glinstering) en de algemene weerkaatsing van de hemellucht (schittering). Om dit tot een minimum te beperken liggen de panelen altijd zo vlak mogelijk. Wat verder helpt, is de manier van inrichten van zonneparken. Samen met een landschapsarchitect zoekt Steenergie naar een goede inpassing in het landschap en houden we rekening met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden.

Bij een vergelijk van de reflectie van bijvoorbeeld glas of staal met zonnepanelen dan valt op dat de intensiteit bij dat laatste veel lager is. Die conclusie trok de universiteit van Minnesota na een onderzoek met diverse type zonnepanelen. Ook toonde de studie aan dat panelen zelfs minder licht reflecteren dan vlak natuurwater. Wij zullen bij de aanvraag voor een vergunning aantonen dat de reflectie zeer beperkt zal blijven. Onder andere door de anti-reflectiecoating, de vlakke ligging van de panelen en waar nodig het zicht er op wegnemen.