De zonnepanelen die gebruikt worden in de zonneparken produceren geen geluid. De transformatoren en omvormers kunnen alleen iets geluid produceren als de zon schijnt en de opgewekte energie omgezet wordt naar elektriciteit. Daarnaast worden de transformatoren en omvormers op dermate afstand van woningen en andere gevoelige objecten geplaatst zodat deze hier nooit hoorbaar zijn.