Een zonnepark bestaat uit zonnepanelen, transformatoren, en omvormers van hoogwaardige kwaliteit. Hierdoor is de straling van zonnepanelen niet hoger dan van veel elektronische apparaten in huis. Alle transformatoren en omvormers worden op geruime afstand geplaatst van woningen en gevoelige objecten waardoor de elektromagnetische velden van zonneparken ruim onder de blootstellingslimiet van de overheid blijven. Hierdoor is er geen stralingseffect. Meer informatie over straling van zonneparken en de effecten hiervan op de gezondheid kunt u bijvoorbeeld terugvinden in het volgende nieuwsartikelen:

https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/

https://www.kennisplatform.nl/hoe-sterk-zijn-elektromagnetische-velden-van-zonnepanelen/