Hoe is het eigendom geregeld bij kabels voor het zonnepark die in de grond liggen?

De interne bekabeling van het zonnepark tot aan de transformator (inkoopstation) is in eigendom van de coöperatie. De coöperatie heeft eisen opgenomen in de overeenkomsten (hoeveel jaar? Wat gebeurt er daarna? Wat in geval van onderhoud of storingen en er technici bij moeten?). Het stuk van het inkoopstation naar het aansluitpunt is van de netbeheerder. […]

Kopen jullie ook zelf grond waar het zonnepark geplaatst wordt?

Steenergie heeft afspraken gemaakt met een aantal grondeigenaren om hun percelen over te nemen of/en te ruilen buiten het plangebied als de plannen voor het zonnepark kunnen doorgaan. Projectontwikkelaars maken daarentegen afspraken over een vergoeding aan de betrokken grondeigenaren bij het zonnepark. Steenergie wil door de gekozen strategie zoveel mogelijk opbrengst van het zonnepark beschikbaar […]

Wie koopt de benodigde grond voor het zonnepark?

Steenergie probeert zelf grond te verwerven voor het zonnepark (zie ook de antwoorden op de vraag over onze werkwijze). Zo mogelijk maken wij met grondeigenaren afspraken om hun percelen over te nemen en of te ruilen buiten het plangebied als de plannen voor het zonnepark kunnen doorgaan. Door de gekozen strategie wil Steenergie zoveel mogelijk […]

Hoe gaan jullie om met contracten van projectontwikkelaars?

De coöperatie heeft de voorkeur voor een eigen plan en project onder eigen regie. Waar nodig zullen we de samenwerking met een projectontwikkelaar niet uit de weg gaan. Door bij een dergelijke samenwerking de handschoen op te pakken, wordt voorkomen dat het zonnepark vóór ons wordt bedacht en gedaan. Dat wil Steenergie voor zijn. We […]

Hoeveel geld gaat er naar de landeigenaar?

Dit is afhankelijk van het zonnepark. Het kan zijn dat grondeigenaren een vergoeding krijgen via een projectontwikkelaar. Steenergie streeft ernaar de percelen in het plangebied met eigenaren te ruilen en in eigendom te verkrijgen. Daardoor is er van grondvergoeding geen sprake. Dat biedt de mogelijkheid om meer opbrengsten uit het zonnepark lokaal te houden voor […]