Steenergie heeft afspraken gemaakt met een aantal grondeigenaren om hun percelen over te nemen of/en te ruilen buiten het plangebied als de plannen voor het zonnepark kunnen doorgaan. Projectontwikkelaars maken daarentegen afspraken over een vergoeding aan de betrokken grondeigenaren bij het zonnepark. Steenergie wil door de gekozen strategie zoveel mogelijk opbrengst van het zonnepark beschikbaar krijgen voor de omgeving. Dit is een onderdeel van onze 100%-coƶperatieve doelstelling.