De interne bekabeling van het zonnepark tot aan de transformator (inkoopstation) is in eigendom van de coöperatie. De coöperatie heeft eisen opgenomen in de overeenkomsten (hoeveel jaar? Wat gebeurt er daarna? Wat in geval van onderhoud of storingen en er technici bij moeten?). Het stuk van het inkoopstation naar het aansluitpunt is van de netbeheerder. De netbeheerder is over dat stuk zelf verantwoordelijk voor de vergunningen en contracten.