Steenergie probeert zelf grond te verwerven voor het zonnepark (zie ook de antwoorden op de vraag over onze werkwijze). Zo mogelijk maken wij met grondeigenaren afspraken om hun percelen over te nemen en of te ruilen buiten het plangebied als de plannen voor het zonnepark kunnen doorgaan. Door de gekozen strategie wil Steenergie zoveel mogelijk opbrengst van het zonnepark lokaal beschikbaar stellen.