Ik woon in een monument. Heeft de coöperatie plannen voor duurzaamheid bij monumenten?

Zoals bij een andere vraag ook staat geantwoord heeft ons zonproject prioriteit. Het bestuur van Steenergie heeft momenteel nog geen plannen voor duurzaamheidsproject van monumenten. Mogelijk kunnen opbrengsten wel gebruikt worden voor dit soort initiatieven. Wanneer er (nieuwe) leden zijn die bijvoorbeeld zelf in een monument wonen en zich hiervoor willen inzetten kan dat een […]

Waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie?

Er zijn hoge initiële kosten gemoeid met de bouw van duurzame energieprojecten zoals ook bij wind- en zonneparken. Daarom wordt de opwekking duurzame energie gesubsidieerd vanuit de overheid door SDE++ subsidie beschikbaar te stellen. De SDE++ subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Nederland alle gebruikte energie steeds meer duurzaam is opgewekt. Net […]

Heeft de coöperatie Steenergie ook ambities voor de Regionale Energiestrategie (RES)?

Steenergie is actief binnen Steenwijkerland met een brede doelstelling voor duurzaamheid. Dat betekent dat de coöperatie ambities heeft om naast huidige projecten ook een rol te vervullen om meer duurzame energie op te wekken en andere projecten in Steenwijkerland op te starten. Ideeën van inwoners en leden zijn heel welkom.Wij doen inmiddels veel ervaring op […]

Wat betekent de Regionale Energiestrategie voor de gemeente Steenwijkerland?

De Regionale Energiestrategie (RES) gaat vanuit de regio West-Overijssel in het voorjaar van 2021 een RES 1.0 opleveren, dat is een document waarin staat afgesproken hoe we samen in 2030 voldoende duurzame energie op te wekken. Nederland is verdeeld in regio’s die elk een RES-doel opstellen. Steenwijkerland neemt deel aan de regio West-Overijssel en zal […]