Er zijn hoge initiële kosten gemoeid met de bouw van duurzame energieprojecten zoals ook bij wind- en zonneparken. Daarom wordt de opwekking duurzame energie gesubsidieerd vanuit de overheid door SDE++ subsidie beschikbaar te stellen. De SDE++ subsidie is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Nederland alle gebruikte energie steeds meer duurzaam is opgewekt.

Net als bij andere grote energieprojecten zijn de initiële kosten groter dan initiatiefnemers zich kunnen veroorloven. Daarom worden particulieren en bedrijven gestimuleerd om aan de voorkant te helpen deze projecten op te pakken. Er zijn stimuleringsmaatregelen voor zonne-energie zoals de salderingsregeling voor kleinverbruikers en de SDE++ subsidie voor grootverbruikers. Deze regelingen zorgen ervoor dat eigenaren van zonnepanelen een marktconforme prijs betalen voor hun opgewekte energie. Dit vermindert het risico en stelt Steenergie dus in staat om een constant rendement te maken waar de omgeving profijt van kan hebben. De verwachting is dat er in de toekomst geen financiële ondersteuning van de overheid meer nodig is.