De Regionale Energiestrategie (RES) gaat vanuit de regio West-Overijssel in het voorjaar van 2021 een RES 1.0 opleveren, dat is een document waarin staat afgesproken hoe we samen in 2030 voldoende duurzame energie op te wekken. Nederland is verdeeld in regio’s die elk een RES-doel opstellen. Steenwijkerland neemt deel aan de regio West-Overijssel en zal net als elke andere gemeente in deze regio haar bijdrage in duurzaam opgewekte energie gaan leveren. Initiatiefnemers voor projecten zoals Steenergie geven uitvoering aan de plannen voor die bijdrage in 2030.

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Met het Nationaal Programma RES worden de regio’s ondersteund bij het maken van de RES. Meer hierover is te lezen op regionale-energiestrategie.nl. Voor meer informatie over onze regio kijk op: reswestoverijssel.nl