Zoals bij een andere vraag ook staat geantwoord heeft ons zonproject prioriteit. Het bestuur van Steenergie heeft momenteel nog geen plannen voor duurzaamheidsproject van monumenten. Mogelijk kunnen opbrengsten wel gebruikt worden voor dit soort initiatieven. Wanneer er (nieuwe) leden zijn die bijvoorbeeld zelf in een monument wonen en zich hiervoor willen inzetten kan dat een volgend bijzondere project zijn en worden opgestart. Ideeën voor het verduurzamen van monumenten kunnen wellicht ook worden gerealiseerd via de inzet van de lokale opbrengsten van een energieproject.