In het voorstel voor aanpassing van de belastingen vanaf 2022 wordt in Box 3 straks onderscheid gemaakt tussen sparen en beleggen. Waar vallen de certificaten voor de zonneparken van Steenergie onder na deze aanpassing?

De certificaten van de zonneparken van Steenergie zullen als belegging worden aangemerkt met een door de belastingdienst veronderstelt rendement. Dit is het geval omdat het geen spaarrekening is. Alles wat er boven dit rendement ontvangen wordt door de certificaathouders is belastingvrij. Er geldt 30% belasting over het veronderstelde rendement.Informatie hierover en over de financiële participatie […]

Na hoeveel jaar na de start denkt Steenergie winst te hebben?

Steenergie verwacht in haar prognose dat er rendement gemaakt zal worden vanaf het moment dat het zonnepark gereed is. In de jaren voorafgaand aan dit startmoment worden er in de planfase kosten gemaakt waar geen inkomsten tegenover staan. De verwachting is dat na ongeveer twee à drie jaar de aanloopverliezen weg zijn.

Wordt de inleg ook terugbetaald en over hoeveel jaar?

Algemeen is gerekend dat er na tien jaar afgelost kan gaan worden. Mogelijk komt hierin een keuzemoment. Mits er voldoende geld in kas is (liquiditeit), kan de inleg eerder terugbetaald worden. Op verzoeken daartoe neemt het bestuur een besluit.