Algemeen is gerekend dat er na tien jaar afgelost kan gaan worden. Mogelijk komt hierin een keuzemoment. Mits er voldoende geld in kas is (liquiditeit), kan de inleg eerder terugbetaald worden. Op verzoeken daartoe neemt het bestuur een besluit.