Door de steeds verder afnemende subsidie SDE++ en de voorwaarden voor landschappelijke inpassing, maximaal 80% benutten van plangebied voor zonnepanelen en de bijdrage aan de KGO is de tijd van buitensporige verdienpotentie wel voorbij. Steenergie wil door de plannen een bijdrage leveren aan de energietransitie in Steenwijkerland en daarbij kiest Steenergie voor een goede balans tussen lasten en lusten en de inzet van opbrengsten voor lokale doeleinden.