Steenergie ruilt gronden die nodig zijn voor het zonnepark in Blokzijl met agrariërs zodat de ontwikkelkansen voor hen niet beperkt zijn. Steenergie heeft de gronden voor het zonnepark in eigendom, zodat de opbrengsten naar de omgeving kunnen en de lasten en lusten samen en lokaal verdeeld worden. In Blokzijl gaat er geen vergoeding uit het zonnepark naar grondeigenaren.