In de statuten staat dat bestuursleden voor minimaal vier jaar worden benoemd zijn bij de coƶperatie. Ze kunnen worden herbenoemd voor wederom een periode van vier jaar. De personen in de projectgroep(en) blijven voor de realisatie van een project, zoals het zonnepark, verbonden. Binnen de projectgroep zijn werkgroepen actief voor specifieke onderwerpen.