Dat is moeilijk zo te zeggen en verschilt per locatie. Het is onder andere afhankelijk van de afstand tot en het zicht op het zonnepark. Omwonenden zijn bang voor een waardedaling van hun huis. Hoewel de zonneparken nog te jong zijn om hier conclusies over te trekken, zijn er indicaties dat deze zorgen niet ongegrond zijn. Onderzoek van de UvA en VU laat zien dat er aanwijzingen zijn die duiden op een lichte waardedaling. We gaan met deze zorg zorgvuldig om en zullen omwonenden informeren hoe coƶperatie Steenergie hiermee omgaat.