Steenergie exploiteert het zonnepark. De opbrengsten van het zonnepark gaan onder andere naar inwoners en lokale bedrijven die financieel participeren in het zonnepark. Daarnaast gaan opbrengsten van het zonnepark naar een duurzaamheidsfonds waarover de leden van de coƶperatie beslissen. De gemeente Steenwijkerland heeft ook eisen gesteld aan het toewijzen van opbrengsten van het zonnepark aan de lokale omgeving. Aan die voorwaarden wil Steenergie zeker voldoen.