Het rendement en de cashflow zijn interessant. Het vreemd vermogen van de bank moet de coöperatie in 14 of 15 jaar aflossen. De vraag is of de participanten en/of de coöperatie het eigen vermogen wel wil aflossen. Het rendement voor de participanten wordt dan ook op die posities minder. Prognoses moeten nog gemaakt worden en zullen voorzien in de aflossing van de inleg van de participanten. Dit wordt geactualiseerd als de financiering wordt uitgewerkt.