De structuur van de coöperatie voorziet in het risicoprofiel dat u als participant niet aansprakelijk gesteld kan worden wat er binnen de exploitatie BV gebeurd. Deze BV is onderdeel van de coöperatie Steenergie en is specifiek voor het exploiteren van het zonnepark opgericht.
De coöperatie heeft na het verkrijgen van de vergunning, de SDE subsidie en de financiering de belangrijkste stappen gezet. De financiële participatie is hierna. Het zonnepark wordt verzekerd en er komt een onderhoudscontract. Wat kan u dan nog eigenlijk gebeuren? De zon komt elke dag op en het resultaat is variabel als gevolg van de periode van het jaar en de weersomstandigheden. De energieprijs is nog niet bekend.

Het risico is dus relatief beperkt. De participant krijgt een rendement, voordat er rendement naar de coöperatie gaat. Als de exploitatie BV failliet zou gaan is ieders inleg weg. Elke participant loopt niet meer risico dan zijn/haar inleg.