In het geval dat de zonnepanelen schade toebrengen aan uw eigendom, is Steenergie verplicht om de schade te herstellen. Steenergie sluit een verzekering af voor het zonnepark.