In de gemeente Steenwijkerland is beleid voor zowel zon op dak als ook zon op land. Zie ook het antwoord op de vraag over de zonneladder. De zonneladder geeft een voorkeursvolgorde aan en deze is niet volgtijdelijk. De voorkeursvolgorde van de zonneladder heeft Steenergie overigens ook: Steenergie juicht het toe wanneer inwoners en bedrijven van Steenwijkerland kiezen voor zon op hun dak en zo duurzame stroom opwekken. Onze keuze voor het plan voor zon op land is omdat we deze ontwikkelingen willen realiseren én de opbrengsten lokaal blijven, binnen onze gemeente: ‘lasten en lusten lokaal’.