Een van de vragen/antwoorden hiervoor gaat in op de RES West-Overijssel (duurzame energie). De gemeente Steenwijkerland heeft als doel vastgesteld 125 ha voor zonnevelden. Zie ook eerdere antwoorden. Doel van de RES is om in 2030 een aanzienlijk deel aan duurzame energie op te wekken. Initiatiefnemers voor projecten zoals Steenergie geven uitvoering aan de plannen voor die bijdrage in 2030. De reeds vergunde zonneparken zijn niet voldoende voor het realiseren van de doelstellingen.
Het gaat er wat ons betreft nu niet om of er (meer) zonneparken komen, maar hoe de lokale bevolking er zo veel mogelijk zelf van kan profiteren. Voor dat laatste zetten we ons graag en enthousiast in. Daarom werken we aan een vergunning voor de twee zonneparken.