De combinatie van een windmolen en een zonnepark voor het opwekken van stroom is een interessante optie vanwege het gedeelde gebruik van de stroomkabel en aansluiting op het netwerk. Omdat windenergie nog niet in beleid is vastgelegd door de gemeente is deze combinatie niet aan de orde en richt Steenergie zich op de projecten met zon.