Het klopt dat de percelen die gebruikt worden voor het zonnepark niet beschikbaar zijn voor agrarische bedrijven. Het plangebied krijgt een dubbelbestemming (zonnepark en agrarisch) en we willen deze dubbelbestemming blijven gebruiken bijvoorbeeld door beweiding van schapen. Dat zal nog worden uitgezocht op haalbaarheid en of er animo voor is.

De termijn voor het gebruik door het zonnepark is tijdelijk, hoewel we snappen dat de toegestane maximale periode van 25 jaar heel lang vooruit ligt.