Steenergie weet dat planschade een van de consequenties is bij een verleende vergunning. Omwonenden die daarvoor in aanmerking komen, kunnen daar een beroep op doen. Wij streven er echter naar om met alle bewoners op een goede manier eruit te komen en dat planschade regeling niet nodig is. In praktijk is een planschade regeling niet interessant voor een omwonende. Uiteraard is het een keuze van een omwonende om planschade te claimen.