Het is niet zo dat Steenergie voor de vergunning moet kiezen tussen opwekking van duurzame energie of landbouw. De vergunning wordt gevraagd voor een dubbele bestemming van de percelen: agrarisch en zonnepark. Het is beide mogelijk omdat niet het gehele grondoppervlak van het plangebied wordt ingericht met zonnepanelen. Steenergie wil nog kijken hoe dit dubbele gebruik van de percelen voor de komende jaren kan worden uitgewerkt.