Dat is verschillend per project. Daar is geen standaard vast bedrag voor te noemen. De omvang van het zonnepark, de opbrengst (stroom en €), de hoogte van de subsidie SDE++ en de kosten van de voorbereiding/ontwikkeling en realisatie zijn bepalend wat een zonnepark oplevert en wat daarvan vervolgens beschikbaar is voor de omgeving.
De gemeente Steenwijkerland stelt een minimale eis (bedrag per opgewekte stroom) die aan een omgevingsfonds beschikbaar moet worden gesteld. Steenergie streeft ernaar om ruim boven deze minimale eis uit te komen. Dit is afhankelijk van de hiervoor genoemde factoren. Steenergie beoogt met de lokale zonneparken dat de lusten ook lokaal terecht komen. Naarmate er meer is uitgewerkt en bekend is, zal Steenergie daarover communiceren naar de omgeving.