Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid (UA).