Door het lidmaatschap van de coƶperatie kan deelgenomen worden aan de algemene ledenvergaderingen. Zie ook de antwoorden op vragen hiervoor.