In het antwoord bij de vraag over de zonneladder gaan we uitgebreid in op het beleid van Steenwijkerland. Er is in de gemeente Steenwijkerland aandacht voor zowel zon op dak als ook zon op land. De op daken opgewekte duurzame stroom is niet genoeg en daarmee zijn er dus ook niet voldoende andere alternatieven om geen zonneparken te hoeven te realiseren. Deze opgewekte stroom is ook nodig. Zon op dak is technisch ook niet altijd mogelijk op elk dak, soms kan het dak het niet dragen, is het pand niet goed gesitueerd ten opzichte van de zon of betreft het pand een monument. Ook is grootschalige opwek van zon op dak soms een probleem voor teruglevering (capaciteit) op het netwerk.

Steenergie juicht het overigens toe wanneer inwoners van Steenwijkerland er zelf voor kiezen hun dak voor eigen zonnepanelen te gebruiken en zo ook hun eigen stroom op te wekken (en of te salderen). Ideeën voor zon op dak (woningen of bedrijven) en parkeerplaatsen vraagt om samenwerking met de eigenaar van het dak of parkeerplaats. Als er op termijn leden van Steenergie plannen willen uitwerken, leveren dergelijke ideeën eveneens een bijdrage aan de energietransitie.