De doelstelling van 125 ha zon op land komt uit het beleid dat de gemeente Steenwijkerland in mei 2019 heeft vastgesteld. Dat is berekend op de stand van de techniek op dat moment. Uitgangspunt is de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. In het beleid is het volgende aangegeven “een eerste fase te starten met een maximum van 406 TJ (125 hectare) aan zonnepanelen op land”. Het is dus niet minimaal 125 ha. Het is de maximale doelstelling van de gemeente waar nu aan wordt gewerkt en Steenergie een bijdrage aan levert met de projecten in Blokzijl en Vollenhove.