Steenergie houdt rekening met de zonneladder en volgt het beleid dat provincie en gemeente hanteren (zie voorgaande vraag). Steenergie wil zich ook inspannen voor zon op dak bij de nabijgelegen bedrijven in Blokzijl.