Landbouwgrond wordt mede ingezet voor grootschalige energieopwekking door zonneparken. Binnen de (beleids)regels zoals de zonneladder, voorwaarden voor inpassing en tijdelijke vergunningen (25 jaar) met dubbele bestemming is het mogelijk de landbouwgrond te gebruiken. Op lange termijn blijft de bestemming landbouwgrond en in de toekomst zorgen nieuwe vormen van energieopwekking er wellicht voor dat de zonneparken niet meer nodig zijn. Een duurzame samenleving met opwekken van duurzame energie doet Steenergie overigens juist ook voor de nieuwe generatie!