Steenergie wil nog nagaan in hoeverre GVO’s beschikbaar te stellen zijn aan lokale ondernemers (verhandelen/verdelen). Dit kan onderdeel zijn van onze lokale aanpak. Als er ideeën zijn van lokale bedrijven gaat Steenergie daar graag het gesprek mee aan.