16 april 2024 - Politieke markt over zonnepark de Hoop

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het zonnepark in Blokzijl beoordeeld en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het plan. Deze aanvraag wordt dinsdag 16 april besproken in de politieke markt.