19 april 2022 - Participatieplan

In samenspraak met Plaatselijk Belang Blokzijl en gemeente Steenwijkerland is er een participatieplan opgesteld. Dit ondertekende document is op 19 april ingediend bij het college van B&W van de gemeente ter vaststelling. Hiermee is het participatietraject voor een zonnepark nabij Blokzijl gestart.