Regionale Energie Strategie

Wat houdt dat nou precies in, de Regionale Energie Strategie?

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Het is dus de bedoeling dat we in heel Nederland binnen 10 jaar fors verduurzamen. Die maatregelen wil de overheid eerlijk verdelen over Nederland en daarom hebben ze Nederland in 30 regio’s verdeeld en doen ze een uitvraag hoeveel wij gaan besparen. Binnen zo’n RES regio zijn verschillende gemeenten vertegenwoordigd, elke gemeente doet haar eigen bod en alle biedingen samen worden bij elkaar opgeteld. De overheid heeft als eis dat heel Nederland samen minimaal 35 TWh aan hernieuwbare energie realiseert. Zou je dit alleen met windmolens doen die bijvoorbeeld gemiddeld 3 MW opwekken komen er de komende 10 jaar 4.600 windmolens bij.

Wil je meer informatie over de RES? Neem ook een kijkje op de website over de RES.