Steenergie, samen voor een duurzamer Steenwijkerland

Een energie coöperatie in Steenwijkerland, opgericht door lokale ondernemers en burgers, met als doel duurzame energie op te wekken en te zorgen dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten terugvloeien in de gemeente. Klinkt goed toch? Daarvoor worden er zonneparken aangelegd en ligt er een ambitie voor windenergie, op locaties waar niet iedereen blij mee zal zijn. Zijn de lasten niet veel groter dan de lusten? Jurjen Helfrich vertelt ons over de landelijke verplichtingen en het belang van lokaal bijdragen aan de energietransitie, die hoe dan ook zal plaatsvinden.

In 2020 was de landelijke doelstelling voor het opwekken van hernieuwbare energie (energie uit zon of wind) 14%. Alle gemeenten in Nederland moeten werken aan duurzaamheid en voldoen aan doelstellingen die door de overheid worden bepaald. In 2017 werd in Steenwijkerland 11.8% hernieuwbare energie opgewekt, in 2019 was dit nog maar 9.7%.

Een groep ondernemers besloot een ‘werkgroep duurzaamheid’ op te richten en zelf aan de slag te gaan met de energietransitie. Want, zo dachten zij, met de komst van buitenlandse ondernemers die hun kans ruiken, heeft de omgeving straks alleen de lasten, terwijl Steenwijkerland genoeg kennis en ondernemerschap in huis heeft om het lokaal op te pakken en er zo voor te zorgen dat winst uit hernieuwbare energie terugvloeit naar de omgeving en niet in de zakken van ontwikkelaars.

De ambassadeurs van Steenergie besloten tot actie over te gaan en hebben met lef en vertrouwen geïnvesteerd. Zo ontstond Steenergie. Jurjen Helfrich zag in zijn rol als voorzitter van de businessclub dit initiatief ontstaan en werd enthousiast over de actieve aanpak en de motivatie die de groep toonden. Hij besloot ambassadeur te worden en werd vervolgens gevraagd om voorzitter te worden van Steenergie, voor de verbindende rol tussen bijvoorbeeld de coöperatie en de gemeente: ‘Dit is een club mensen die echt iets betekent voor de omgeving, zij voegen de daad bij het woord en nemen risico’s door te investeren. Niet voor zichzelf, maar vanwege het belang van Steenwijkerland om de duurzaamheids-doelstellingen te behalen. Ik geloof heel erg in het lokale ondernemerschap dat deze mensen tonen en wil dan ook dat Steenergie succesvol wordt.’

De coöperatie is in gesprek gegaan met grondeigenaren en hebben inmiddels een basis voor het realiseren van het eerste lokale project. Voor de realisatie hiervan is draagvlak van burgers belangrijk. Zodra het herziene beleid voor burgerparticipatie van de gemeente er is, zal Steenergie hierop inspelen en starten met het aanvragen van vergunningen. Door intensief met gemeente, coöperaties, lokale initiatieven en scholen samen te werken, ontstaat er gelegenheid om burgers intensiever en eenduidiger te informeren over het belang van de energietransitie en burgerparticipatie. Iedereen die zich betrokken voelt en gaat voor een duurzame samenleving kan lid worden van de coöperatie, over projecten meepraten én meeprofiteren van de opbrengsten.

Bron: De Kop – Krant van Steenwijkerland

Jurjen Helfrich