Omdat we het samen willen doen

Het kabinet kondigt een gascrisis af, de kolencentrales worden weer opgestookt terwijl we onze boeren Nederland uit jagen. Aan de ene kant neemt de overheid maatregelen om de natuur te beschermen en aan de andere kant dweilen we met de kraan open. We leven in een democratie en mogen wij ons vooral bemoeien met onze eigen gemeente, decentraal. Dat biedt uitdagingen en kansen. De drijfveer is om voor energie onafhankelijk te worden van de wereldmarkt alleen maar groter wordt in deze snel veranderende maatschappij. Inwoners staan op om het belang van de eigen omgeving te dienen. Met het oog op een duurzame toekomst werken zij aan projecten die goed zijn voor de omgeving en de lokale bevolking. In Steenwijkerland zijn diverse coöperaties actief die als doel hebben om duurzamer te doen. Coöperatie Steenergie is er één van en het zonnepark in Blokzijl een voorbeeld van zo’n project.

Door energie lokaal op te wekken houden we zelf invloed op aanbod en kunnen we Steenwijkerland stroom bieden uit een energieproject dat van de inwoners zelf is. We hebben dan niet alleen de lasten maar ook de lusten in de omgeving. We willen coöperaties en inwoners samenbrengen, kennis delen en samenwerken aan een duurzaam Steenwijkerland. 

Coöperatie Steenergie staat voor het lokaal opwekken van duurzame energie waarbij de opbrengsten naar de buurt en lokale participanten gaat. Lokaal eigendom dat toegankelijk is voor iedereen, door iedereen. Om dit alles te realiseren is participatie nodig. Zo ook voor de plannen van het zonnepark in Blokzijl. Met inbreng en betrokkenheid van de omwonenden komt de coöperatie verder. Wij geloven dat transparantie en lokale zeggenschap ons daar krijgen. Door te bespreken welke afwegingen er worden gemaakt om tot bepaalde keuzes te komen. Door naar de omwonenden te luisteren en ze actief te betrekken bij het plan. Door ze te laten participeren, zodat ze er financieel voordeel uit halen. Elk scenario wordt uitgebreid onderzocht en besproken met alle betrokken partijen. 

Een duurzame samenleving bereik je samen. Het maakt me trots te merken dat steeds meer mensen, zeker van de jongere generatie, zich realiseren dat deze stappen naar een duurzame samenleving noodzakelijk zijn. Dat wij ons er samen hard voor maken dat dit lokaal wordt opgepakt, zodat wij samen de touwtjes in handen krijgen en houden. Denk en werk ook mee aan een uiterst energiek perspectief. Een duurzame toekomst begint bij jezelf! www.steenergie.com