Inwoners kunnen meepraten en -denken over mogelijk zonnepark nabij Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil graag energie opwekken nabij Blokzijl. Samen met omwonenden willen we een plan maken voor zon op dak, zon op land of mogelijk andere toepassingen voor energie-opwek en opslag. We werken samen met Plaatselijk Belang Blokzijl. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt ons bij het betrekken van de omwonenden. Als onderdeel van de vergunningaanvraag hebben de drie partijen samen een participatieplan geschreven. In een participatieplan staat hoe omwonenden en andere belanghebbenden kunnen meepraten en meedenken over een nieuw plan. Op dinsdag 19 april heeft het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland het participatieplan voor het mogelijke zonnepark vastgesteld.

In gesprek met omwonenden
Het is belangrijk om te weten hoe omwonenden en andere belanghebbenden denken over dit mogelijke zonnepark. Daarom worden er  ‘keukentafelgesprekken’ georganiseerd. In een keukentafelgesprek, ofwel een persoonlijk gesprek, kunnen omwonenden meepraten: wat zijn hun wensen, hoe moet het mogelijke zonnepark eruit ziet en wat is de beste locatie. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor een gesprek.

Informatieavond maandag 23 mei
Op maandag 23 mei wordt er ook een informatieavond georganiseerd in De Ploats in Blokzijl. Deze bijeenkomst is voor alle belangstellenden in en rondom Blokzijl. Ook gemeenteraadsleden zijn van harte zijn uitgenodigd. Aanvang is 20.00 uur.

Zoekgebied
Coöperatie Steenergie en Plaatselijk Belang Blokzijl hebben veel met elkaar gesproken over wat de beste locatie zou kunnen zijn. Het zoekgebied ligt nu ten noordwesten van Blokzijl. Het gaat om het gebied dat is omsloten door de Uiterdijkenweg aan de westzijde, Baarlo aan de noordzijde, de Marknesserweg aan de zuidzijde en de Kuinderdijk aan de oostzijde. Samen met omwonenden en belangstellenden wordt bekeken of dit een goede oplossing is.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Steenwijkerland via telefoonnummer 14 0521. Of stuur een mail met onderwerp ‘Participatieplan Blokzijl’ naar duurzaam@steenwijkerland.nl. Maar ook kunt u altijd terecht bij coöperatie Steenergie info@steenergie.com