Inloopbijeenkomst zonnepark Blokzijl 9 juni 2021

Op woensdagavond 9 juni wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle inwoners van Blokzijl en andere geïnteresseerden. Deze vindt plaats bij MFC De Ploats, Groenstraat 18 in Blokzijl. De inloopavond start om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen dienen belangstellenden zich aan te melden op info@steenergie.com met daarbij vermeld de gewenste aankomsttijd. Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u een bevestiging met beschikbaar tijdsblok.

Welke informatie kunt u verwachten
Coöperatie Steenergie is aanwezig om vragen te beantwoorden over de coöperatie als organisatie en informatie te verstrekken over bijvoorbeeld lidmaatschap of andere vragen. Gemeente Steenwijkerland is aanwezig, zij kan op verzoek informatie verstrekken over beleid en proces. Een Landschapsarchitect van Eelerwoude zal aanwezig zijn om het ontwerp toe te lichten en uw ideeën daarover op te halen en vragen te beantwoorden. Verder hebben we ROM3D gevraagd het ontwerp virtueel uit te werken en zij nemen u mee vanuit elk gewenst punt in de omgeving voor een aanblik op het zonneveld.

De coöperatie Steenergie vindt lokaal eigenaarschap van hernieuwbare energie-initiatieven belangrijk. We willen graag horen wat u belangrijk vindt. Het te initiëren project wordt 100% lokaal eigendom waardoor we de lusten maximaal lokaal houden. De wijze waarop we deze lusten lokaal houden daar mag u wat van vinden. Mogelijk zelfs ideeën voor aandragen. Ook dat kan maandag tijdens de bijeenkomst. Of daarna via mail.