Informatieavond

Op dinsdag 14 juni is er een tweede informatiebijeenkomst over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en de gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Inloop vanaf 19.30 uur. Start bijeenkomst 20.00 uur.

Vervolg
De eerste bijeenkomst stond in het teken van het geven van informatie. En het ophalen van vragen bij belangstellenden en omwonenden. Alle vragen, zorgen maar ook kansen die onder aanwezigen leven zijn gehoord. Deze gesprekken zijn onderdeel van het participatieplan voor het ontwikkelen van een mogelijk zonnepark tussen de Kuinderdijk, Marknesserweg en de Uiterdijkenweg. Omdat alle partijen graag in gesprek willen blijven, is er een tweede informatieavond georganiseerd. Met als doel om samen de mogelijkheden te verkennen van het zonnepark.

Ontwerp
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat omwonenden en inwoners van Blokzijl invloed hebben op hoe het mogelijke zonnepark eruit komt te zien. Daarom is er tijdens deze tweede informatiebijeenkomst nog geen uitgewerkt ontwerp en plan. Steenergie graag samen met belanghebbenden – dat zijn met name de omwonenden van het zoekgebied – bedenken en bepalen hoe het zonnepark eruit komt te zien. Daarom stellen ze een ontwerp werkgroep voor, waarin omwonenden mee kunnen denken over het ontwerp. Wilt u deelnemen aan deze werkgroep? Meldt u dan aan via info@steenergie.com. Dit kan tot 18 juni.

Participeren

Ook worden de mogelijkheden onderzocht om omwonenden te laten participeren in het zonnepark. Ofwel het zonnepark wordt lokaal eigendom. Daarmee komen de opbrengsten van het zonnepark ten gunste van de inwoners van Blokzijl die hieraan mee willen doen. Hebt u hier ideeën over en wilt u graag meedenken? Meldt u dan voor 25 juni aan via e-mail bij Steenergie voor de werkgroep Participatie.