Gemeente Steenwijkerland organiseert informatie avond Blokzijl

We staan als gemeente voor de uitdaging om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we schone energie lokaal opwekken en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Als onderdeel hiervan willen we in onze gemeente 125 hectare zon op land (in de vorm van zonneparken) realiseren. De initiatiefnemer Steenergie doet een onderzoek naar een potentiële locatie voor een zonnepark in de directe omgeving van Blokzijl. Welke regels zijn er eigenlijk voor ‘zon op land’?

Mag je zomaar een zonnepark aanleggen? Op welke willekeurige plek? Hoe komt een locatiekeuze tot stand? Waar moet een initiatiefnemer zich aan houden? Bijvoorbeeld als het gaat om het creëren van draagvlak? Hoe en wanneer worden besluiten genomen? Het antwoord op deze en andere vragen geven we u graag tijdens een digitale informatiebijeenkomst die we op maandag 15 maart a.s. organiseren in samenwerking met Plaatselijk Belang.

Wat: informatie over het beleid rondom zonneparken
Wanneer: maandag 15 maart 2021
Waar: digitaal (na aanmelding krijgt u de codes die u nodig heeft om erbij te zijn)
Hoe laat: van 20.00 uur tot 22.00 uur
Bedoeld voor: inwoners van Blokzijl
Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst lichten we het proces van keuze en besluitvorming voor zonnepanelen op land toe aan de hand van het document ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’. Dit document is in april 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staat aan welke criteria een initiatief moet voldoen. En ook wat we van een initiatiefnemer verwachten en wat de rol van de gemeente is. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. Vanuit de gemeente zijn aanwezig wethouder Tiny Bijl en programmaleider Rob Tax.

Wilt u erbij zijn op 15 maart?
U kunt zich voor de digitale informatiebijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar duurzaam@steenwijkerland.nl  U krijgt dan de gegevens (codes) om op 15 maart in te kunnen loggen. Dat kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon.