Coöperatie Steenwijkerland wil windenergie in eigen hand houden

De gemeente Steenwijkerland is een nieuwe coöperatie rijker: ‘Steenergie’. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland voor de realisatie van duurzame energie door windmolens te realiseren voor en door Steenwijkerlanders.

Bron: De Stentor, Eelco Kuiken, 23-12-2019

Het initiatief van de coöperatie ligt bij een groep van veertien inwoners en ondernemers uit Steenwijkerland. De coöperatie heeft een duidelijk plan om opbrengsten van windenergie aan de gemeenschap te besteden via bijvoorbeeld een omgevingsfonds, een maatschappelijk fonds, een grondgebondenfonds, een omwonendenfonds maar ook kan iedere inwoner profiteren van opbrengsten door financiële participatie. Zo wordt Steenergie van en voor iedereen.

Staphorst stap verder

Dit gebeurt overigens niet alleen in Steenwijkerland. Ook in de gemeente Staphorst is een coöperatie actief: Wij Duurzaam Staphorst ontstond, nadat de provincie Overijssel de gemeente verplichtte nog 12 megawatt aan windenergie te realiseren. De situatie in Staphorst is veel concreter dan in Steenwijkerland, maar Steenergie verwacht dat dit ook in Steenwijkerland vroeg of laat het geval zal zijn.

Met de komst van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt de verantwoordelijkheid voor de opwekking van energie op land namelijk in de regio neergelegd. Deze regio wordt verplicht een substantiële bijdrage te leveren aan de 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie benoemd in de nationale energiedoelstellingen.

Handschoen zelf oppakken

,,Dat gaat niet lukken met alleen zonne-energie. Daarom is het onvermijdelijk om energie op te wekken uit andere bronnen bijvoorbeeld met windmolens”, zegt Fokko Jansma, voorzitter van de coöperatie Steenergie. ,,De coöperatie wil de gemeente Steenwijkerland helpen aan haar verplichtingen jegens de RES te kunnen voldoen.” ,,We kunnen als inwoners van Steenwijkerland wachten tot partijen van buiten hier invulling aan geven, maar het is beter om zelf de handschoen op te pakken en zelf de regie te houden, om zo te voorkomen dat Steenwijkerland zaken opgelegd krijgt waar men zelf geen controle meer over heeft!”, aldus Jansma.

Veel kansen

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat ons land in 2030 35 TWh aan hernieuwbare energie gaat opwekken. Dat zijn ongeveer 2.600 windmolens. Of er beleid voor windenergie gemaakt moet worden in de gemeente Steenwijkerland is wat Steenergie betreft geen vraag meer. Wel hoe er invulling aan gegeven wordt. In eigen huis houden, is het devies. ,,Het is vooral bepalend hoe je met de omgeving omgaat en met de grondeigenaren van mogelijk toekomstige locaties. Er liggen voor alle partijen veel kansen. Daarnaast zijn er behoorlijk wat regels verbonden aan mogelijk kansrijke posities”, aldus secretaris en agrarisch ondernemer Pieter Winter. ,,Er moet eerst beleid gemaakt worden door de gemeente, dan volgt er onderzoek voor geschikte locaties en dan kan er met grondeigenaren en omgeving overlegd worden. We willen geen ‘moeten’-beleid maar ‘mogen’-beleid waar we gezamenlijk naar fatsoenlijke en passende vergoedingen zullen zoeken. We hopen dat omgeving en grondeigenaren de weg naar ons weten te vinden. “

Nette compensatie

Steenergie weet wat ze wil, maar ook wat ze niet wil: grondonteigening, een verplicht inpassingsplan, opgelegd beleid of wel de lasten maar niet de lusten wanneer een commerciële partij windmolens gaat exploiteren. ,,Je hoeft niet vóór windenergie te zijn, maar als windenenergie toch een rol moet gaat spelen, dan omarmen we het als initiatief liever, zodat het onze molens worden met een nette compensatie voor de lasten”, legt penningmeester Benno Hellinga uit.