De voor- en nadelen van kernenergie: praat met ons mee!

Coöperatie Steenergie wil 100% lokaal energie opwekken. Op dit moment is dit mogelijk door grootschalige zon op dak, grootschalig zon op land en/of windenergie. In Nederland klinkt een steeds dringendere oproep voor kernenergie. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft eind 2022 een voorkeurslocatie bekend gemaakt voor twee nieuwe kerncentrales. Deze locatie ligt bij Borssele, […]

Samen voor elkaar met coöperaties uit vier gemeenten.

Tien coöperaties uit vier gemeenten tekenden op 21 februari 2023 een intentie-overeenkomst voor onderzoek naar samenwerking op grootschalige energie opwek en opslag. Het samenwerkingsinitiatief wil de regie voor grootschalige energie opwek in eigen hand houden en streeft naar 100% lokaal eigenaarschap, zodat alle lusten terugvloeien naar de omgeving. Lokale opwek, lokaal verbruik en lokaal profijt […]

Energie Samen

Steenergie is lid van Energie Samen, dé landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven. Samen met duurzame burgerinitiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten. Zij behartigt de belangen van energiecoöperaties en […]

Omdat we het samen willen doen

Het kabinet kondigt een gascrisis af, de kolencentrales worden weer opgestookt terwijl we onze boeren Nederland uit jagen. Aan de ene kant neemt de overheid maatregelen om de natuur te beschermen en aan de andere kant dweilen we met de kraan open. We leven in een democratie en mogen wij ons vooral bemoeien met onze […]

Informatieavond

Op dinsdag 14 juni is er een tweede informatiebijeenkomst over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en de gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden. De bijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Inloop vanaf 19.30 uur. Start bijeenkomst 20.00 uur. VervolgDe eerste bijeenkomst […]

Omdat energie niet vanzelfsprekend is

Jurjen Helfrich

Er is veel veranderd in de energiemarkt het afgelopen half jaar. De oorlog in de Oekraïne wordt veelal aangewezen als boosdoener voor de stijgende energieprijs: gas. Maar ook de prijs van stroom stijgt en de invloed van de oorlog in Europa is minder groot dan je denkt: We zijn meer energiebelasting gaan betalen. De economie […]

Informatiebijeenkomst zonnepark Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil een 100% lokaal zonnepark realiseren nabij Blokzijl. Hiervoor is er in de afgelopen periode gewerkt aan een ander zoekgebied en een participatieplan in afstemming met gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl. In het participatieplan is afgesproken omwonenden zoveel mogelijk te betrekken. Daarom organiseert het Plaatselijk Belang Blokzijl als onafhankelijke partij in samenwerking […]

Inwoners kunnen meepraten en -denken over mogelijk zonnepark nabij Blokzijl

Coöperatie Steenergie wil graag energie opwekken nabij Blokzijl. Samen met omwonenden willen we een plan maken voor zon op dak, zon op land of mogelijk andere toepassingen voor energie-opwek en opslag. We werken samen met Plaatselijk Belang Blokzijl. De gemeente Steenwijkerland ondersteunt ons bij het betrekken van de omwonenden. Als onderdeel van de vergunningaanvraag hebben […]

Duurzame energie opwekken in Steenwijkerland, moet dat? En hoe doen we dat?

Jurjen Helfrich

Steenwijkerland wil een energie neutrale gemeente zijn en werkt daarom op verschillende terreinen aan beleid overduurzaamheid. Om te voldoen aan de in de ‘Omgevingsvisie Steenwijkerland’ geformuleerde doelstelling te voldoen is er nog wel wat werk aan de winkel. Gemeente Steenwijkerland geeft in beleid nu ruimte aan zon op dak, biomassa, kleine windmolens en zon op […]