Zonnepark Blokzijl wordt voorgelegd aan gemeenteraad

Bovenaanzicht Zonnepark

De gemeente Steenwijkerland heeft afgesproken om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. “Fossiele brandstoffen zijn duur, dragen door CO2-uitstoot bij aan de opwarming van de aarde en zijn eindig. De gemeente heeft daarom alternatieven nodig om over te kunnen schakelen op schone en duurzame energie, zoals zonne-energie”, aldus de gemeente. De aanvraag […]

Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen? Frank vindt het belangrijk om ook de jongeren te betrekken bij de energietransitie, zodat zij het belang gaan inzien van hun bijdrage aan de toekomst van Steenwijkerland.

Maak kennis met de gezichten achter Steenergie

Waarom is duurzaamheid belangrijk en wat kunnen we in Steenwijkerland samen doen? Stefan Lok is aangesloten bij Steenergie omdat hij interesse heeft in de energietransitie. Hij ziet het belang in van het behalen van maatschappelijke doelstellingen en wil samen met de gemeenschap werken aan het realiseren van lokale duurzame energie, rekening houdend met de landschappelijke […]

Terinzagelegging windbeleid

Provincie Overijssel gaat de regels rondom windenergie veranderen. Hiervoor is een concept beleidsstuk gemaakt, die hoort bij de zogeheten Omgevingsverordening. Tot uiterlijk 28 februari kunnen partijen suggesties doen met betrekking tot de wijzigingen. Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de verordening […]

Infodag Duurzaam Wonen

Stichting besparen in de Kop

De laatste trends en ontwikkelingen. Zonnepanelen, natuurvriendelijk isoleren of toch een warmtepomp? Er zijn zoveel mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning. Wat is voor jouw huis de beste oplossing? Dat antwoord krijg je tijdens de gratis Infodag Duurzaam Wonen. Zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis in Steenwijk. Bovendien worden […]

Open inloopavond zonnepark De Hoop

Bovenaanzicht Zonnepark

Op woensdag 4 oktober heeft de open inloopavond plaatsgevonden. . De avond vond plaats in MFC de Ploats en werd goed bezocht door geïnteresseerden. Tijdens de avond is er inzage gegeven in het herziene plan en hebben bezoekers de mogelijkheid gekregen om het zonnepark als een 3D-model te bezichtigen. Ook is er aandacht besteed aan […]

Samenwerken voor lokale windenergie

Masterclass coöperatieve windenergie

Op 6 september jl. kwamen ruim 50 geïnteresseerden bij elkaar in Nijeveen voor een inspirerende avond over de grootschalige opwekking van lokale energie. Deze avond werd georganiseerd door Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, in samenwerking met 9 lokale energiecoöperaties, en bood de kans aan inwoners en andere belanghebbenden om zich te laten inspireren en informeren. Het initiatief voor […]

Open inloopavond

Inloopavond 4 oktober Blokzijl

Op woensdag 4 oktober houden wij een open inloopavond over het mogelijke zonnepark nabij Blokzijl. Tijdens deze avond gaan Plaatselijk Belang Blokzijl, coöperatie Steenergie en gemeente Steenwijkerland opnieuw in gesprek met belangstellenden en omwonenden en geven inzage in het herziene voorstel. De bijeenkomst wordt gehouden in De Ploats in Blokzijl. Inloop vanaf 20.00 uur tot […]

‘We worden ons met zijn allen meer bewust van de waarde van energie’

Hennie Luten

Er is nog altijd te weinig bekend bij de gemiddelde Nederlander wanneer het gaat om de energietransitie. Doelstellingen voor een energieneutraal Nederland zijn er al een tijdje en veel gemeenten werker er al hard aan om deze doelstellingen te bereiken. Voor de individuele burger is het vaak een ver van mijn bed show, maar niets […]